Jetëshkrim

WhatsApp Image 2021-10-26 at 10.28.32

ROBERT LILI
ADMINISTRATOR

                                                             

                                                                 Z. Robert Lili është banues në Tiranë dhe ka lindur në qytetin e Elbasanit, më dhjetor 1967. 

Pas përfundimit të shkollës së mesme në qytetin e lindjes, në vitin 1986 ai filloi studimet e larta në Universitetin Politeknik në Tiranë, ku dhe u diplomua dhe gëzon titullin Inxhinier. Më pas ai ka ndjekur studimet në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Drejtësisë dhe është dipolomuar ne degën “Juridik”. Lili ka ndekur dhe shumë seminare e trajnime të tjera si: Menaxhimi i Projekteve Profesionale (USAID, shkurt 2011), Trajnim mbi menaxhimin e kohës (ACMS, janar 2010), Program Lidershipi  (Partners Albania, nentor 2009), Komunikimi efektiv (DM Consulting, tetor 2009), Program i motivimit të stafit (British Counsil, dhjetor 2008), Trajnim mbi aftësite komunikuese dhe menaxhuese  (Partners Albania, tetor 2006), si dhe një sërë trajnimesh e seminaresh të tjera që plotësojnë figurën menaxheriale të Z. Lili.

Në fillimet e karrierës së tij Lili ka dhënë kontributin e tij në mësimdhënie, në lëndët e profilit shkenca egzakte, në gjimnazin “Dhaskal Todri” në Elbasan. Për një periudhë të konsiderueshme Lili ka drejtuar disa kompani në sektorin privat, një moment kyç në plotësimin e figurës së tij si drejtues dhe ekspert. 

Në vitin 2013, Lili emërohet Drejtor i Drejtorisë së Tensionit të Lartë Rajoni Jug-Lindje dhe shërbeu në këtë post deri në shtator të 2016, kur dhe u transferua në një detyrë të re, atë të Menaxher i zyrës së Projekteve në “Drejtorinë e Tensionit të Lartë”, OSHEE Tirane. Përvojat e sipërcituara dhe përqasja personale e tij, për të përmbushur me integritet e rigorozitet detyrat, e transferojnë Lilin në dhjetor të 2017 në Drejtorine Rajonale, OSHEE, Shkodër me detyrë drejtor i komanduar. Në këtë post Lili arriti të zbusë një prej problemeve më të thella të OSHEE në qarkun e Shkodrës përgjatë dy dekadave të fundit, atë të menaxhimit të nivelit të humbjeve në sistemin elektro-energjitik të rajonit. 

Në prill të 2019 Lili emërohet në krye të Drejtorisë Rajonale OSHEE, Gjirokastër. Si drejtues i këtij institucioni ai kreu ndjekjen me përgjegjësi dhe menaxhoi proceset tekniko-financiare të këtij rajoni. Lili realizoi me sukses shumë objektiva gjatë punës në këtë sektor, sukses të cilin ja dedikon bashkëpunimit në grup me hallkat e tjera të organizatës. Pa kontributin dhe ekspertizën e gjithsecilit në grup, sot do të ishim larg këtyre rezultateve.

Në tetor të vitit 2019 u emërua Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ushqimit ku realizoi me sukses ristrukturimin e AKU dhe standartizimin e proceseve të kontrollit ushqimor sipas legjislacionit të BE. Gjithashtu, gjatë drejtimit të këtij institucioni punoi në drejtim të ndryshimit dhe përshtatjes me legjislacionin e BE të  “Ligjit për ushqimin”. 

Pas një periudhe të suksesshme në krye të AKU, në tetor të 2020 Lili bëhet pjesë e kabinetit ministror në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Përgjatë kësaj periudhe, Lili mbuloi fushën e sigurisë ushqimore deri në janar të vitit 2021, kur edhe iu bashkua kabinetit të Ministrisë së Brendshme, me fushë veprimi ndjekjen e veprimtarive të institucioneve të varësisë.

 

Që prej datës 11  Tetor 2021 ushtron detyrën e Administratorit të Shoqërisë “Illyrian Guard” sh.a.