Misioni

Qëllimi ynë kryesor është të ofrojmë siguri maksimale

Shoqëria “Illyrian Guard” e para shoqëri aksionere që do të ofrojë shërbimet e sigurisë dhe ruajtjes fizike të institucioneve të rëndesisë së veçantë siç janë institucionet shtetërore dhe në vazhdimësi dhe të bizneseve apo ndërrmajrjeve private.
Qëllimi i krijimit është rritja e standartit të nje policie e cila ofron shërbim korrekt dhe mbi të gjitha përdorimi dhe futja e teknologjive më të fundit të sistemeve të vëzhgimit apo sistemeve sinjalizueze.
Përdorimi dhe funksionimi i sallave operative sipas standarteve më të fundit rrit cilësinë dhe eficençën e shërbimit në nje shkallë të pakonkurueshme për vëndin tonë.
Përdorimi dhe zgjerimi i fushës së teknologjisë është dhe një nga pikat më të forta për rekrutimi të punonjësve të një standarti.
Rekrutimi i punonjësve të shërbimit do të kryhet sipas një testi i cili do të kryhet online dhe nje testi fizik sipas një standarti të përcaktuar nga ekspertë të trajnimeve fizike.
Trajnimet e vazhdueshmedhe kontrollet e here pas hereshme do ta mbajne stafin ne koherence të vazdueshme me zhvillimet teknologjike.
Rëndesia e bashkëpunimit dhe përgjegjësia me institucionet shtetërore na vendos para përgjegjësisë së një angazhimi sa më cilësor.