Njoftim për shtyrje afati

Shoqëria “Illyrian Guard” ShA njofton shtyrjen e afatit për kontraktimin e një eksperti në fushën e inxhinierisë tekstile dhe lëkurës deri në datë 19.04.2022. Referuar detajeve mbi aplikimin vizitoni linkun e mëposhtëm:

Njoftim për kontraktim