“Illyrian Guard” sh.a njofton rihapjen e procesit të konkurimit për vende të lira pune për punonjës sigurie në Qytetin e Beratit dhe Fierit.
Illyrian Guard

Njoftojmë se në datën 27.09.2020 do të zhvillohet testimi për përzgjedhje e personelit për tu punësuar në pozicionin punonjës shërbimi sigurie. Për informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresën elektronike të e-mailit info@illyrianguard.al.