“Illyrian Guard” sh.a njofton rihapjen e procesit të konkurimit për vende të lira pune për punonjës sigurie në Qytetin e Gjirokastres dhe Sarandes.
Illyrian Guard

Njoftojmë se në  datën 25.09.2020 do të  zhvillohet testimi për përzgjedhje e personelit për tu punësuar në  pozicionin punonjës shërbimi sigurie. Për informacion  të  mëtejshëm kontaktoni në  adresën elektronike të  e-mailit  info@illyrianguard.al