Punonjës Sigurie

Punësohu në “Illyrian Guard” sh.a

“Illyrian Guard” sh.a fton profesionistë të fushave të ndryshme, persona me integritet të lartë për t’iu bashkuar misionit të ofrimit të shërbimeve të sigurisë me standarte të larta!

Formë Aplikimi
  Shënim:
  Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të njoftohen për procedurat vijuese të rekrutimit.

  Informacioni, i dhënë nga ju duke u regjistruar dhe aplikuar online për t‘u punësuar, do të përdoret nga Illyrian Guard Sh.A. për të vlerësuar aplikimin tuaj për punësim dhe për të mbështetur çdo marrëdhënie të mëtejshme mes jush dhe Illyrian Guard Sh.A.
  Informacioni juaj do të ruhet sipas përcaktimeve të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nuk do t’i transmetohet personave të paautorizuar brenda ose jashtë Illyrian Guard sh.a.
  Deklaroj se:
  Informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë bazuar në dijeninë time. Unë pranoj se Illyrian Guard ka të drejtën për të verifikuar vërtetësinë e çdo dokumenti të përcjellë përmes këtij aplikimi!