Struktura Organizative

Rreth nesh

Të dedikuar ndaj sigurisë tuaj

Këshilli Mbikqyrës:Julian Hodaj (Kryetar)

Elena Pici (Anëtar)

Lorena Pullumbi (Anëtar)

Robert LILI

Administrator i Shoqërisë "Illyrian Guard"