Struktura Organizative

Rreth nesh

Të dedikuar ndaj sigurisë tuaj

ANDUEL XHINDI

Administrator i Shoqërisë "Illyrian Guard"

Këshilli MbikëqyrësJonida Gaba

Muhamet Rrumbullaku

Zenel Hyka