Menaxhim dhe Siguri Eventesh

Planifikon logjistikën dhe stafin e nevojshëm për të ofruar sigurimin e eventeve afatshkurtër dhe afatgjatë.

Ofron personel të trajnuar për siguri maksimale dhe menaxhim të situatave në kohë pa u cënuar qetësia dhe mbarëvajtja e eventit. Gjithçka nën kontroll!

Shërbim profesional dhe konform ligjit!