Ruajtje dhe Siguri Objektesh

Ofron ruajtje të objekteve me sisteme të avancuara si dhe ruajtje fizike 24 orë me staf të trajnuar dhe certifikuar.  Në kombinim me njëra-tjetrën, ruajta fizike dhe ajo nëpërmjet sistemeve, ofron maksimalizimin e sigurisë së lartë!