Shoqërim VIP

Ofron shërbim 24 orë për mbrojtje elitare fizike për personalitete apo personazhe VIP, sipas nevojave të tyre specifike  duke mos  kompromentuar në asnjë çast profesionalizmin.